Trong một thế giới hoàn hảo, màu sắc bạn in cho khách hàng luôn chính xác và họ luôn hoàn toàn hài lòng với sản phẩm cuối cùng. Trong thực tế, chúng tôi biết rằng điều này không phải luôn luôn như vậy. Kiểm soát màu sắc, đạt được kỳ vọng phù hợp, tạo ra kết quả màu có thể dự đoán, lặp lại là một thách thức.

Nhằm giải quyết triệt để các vấn để khó khăn trên và xây dựng phòng chế bản chuyên nghiệp trong lĩnh vực bao bì. Mắt Phổ mang đến giải pháp in thử chuyên nghiệp

  1. Máy in proof Epson Surecolor  P/T/S series
  2. Phần mềm quản trị màu chuyên nghiệp EFI Fiery XF, CGS Oris và giải pháp đi kèm
  3. Hệ thống đo đạc màu sắc Xrite: i1Publish Pro2/3, i1iSiS v2

Giải pháp tạo tờ in thử chính xác theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/ GRACol, giải quyết hiệu quả các vấn đề về màu sắc trong khâu tạo mẫu trước khi in sản lượng thực tế.

quy trinh tu van

Dịch vụ – tư vấn của Mắt Phổ luôn được thiết kế theo từng yêu cầu riêng biệt của từng doanh nghiệp.

Mắt Phổ có thể triển khai tư vấn từng phần hoặc tư vấn tổng thể hoặc những dịch vụ tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp trong lĩnh vực bao bì

KIẾN THỨC

Kiến thức chuyên sâu trong quy trình đánh giá – kiểm soát màu sắc tại quý doanh nghiệp

Nâng cao khả năng “giao tiếp” màu sắc giữa các phòng ban, khách hàng, nhà cung cấp và máy in.

VẬN HÀNH – SỬ DỤNG

Khả năng sử dụng phần mềm, thiết bị đo đạc

Vận hành, lắp đặt các thiết bị

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Cung cấp các tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật, SOP cho toàn giải pháp