Proofing System - Epson P Series and CGS ColorTuner

Hệ thống in thử Epson dòng P Series

Download brochure tại đây

Hệ thống in thử chính xác Epson dòng P series cùng giải pháp quản trị màu do Mắt Phổ Consulting thiết kế và triển khai thực tế

"IN THỬ LÀ MẮC XÍCH QUAN TRỌNG TRONG VIỆC CHỈNH SỬA file giúp in giống mẫu khách hàng đem đến"

"Đã in proof thì dễ dàng đạt bất kỳ tiêu chuẩn quốc tế nào, cho dù đó là G7 ColorSpace, ISO Và dễ dàng phục chế màu Panotne"

- Mắt Phổ Constulting -

Ví dụ một trường hợp kinh điển: 

Khi khách hàng đem đến một tờ mẫu (Có thể là tờ in thử hoặc có thể là mẫu đã được in ở nhà in khác) để làm mẫu tham chiếu cùng với một cái file. Và yêu cầu chúng ta phục chế lại “giống” mẫu.

Kết quả giữa in thử trên máy Epson P7000 và Offset ManRoland 700

CÂU HỎI THÁCH THỨC ĐẶT RA:

1.  Làm sao biết tờ mẫu khách hàng đem đến in theo chuẩn gì? G7 hay GMI hay Fogra hay là chuẩn “TL” (tào lao :D)

2. Làm sao biết file khách hàng đem đến là chuẩn? hay đã bị chỉnh sửa

3. Và rất nhiều nghi vấn về: Chủng loại giấy, mực gì? Tram gì? Tần thứ lưới tram bao nhiêu? AM hay FM?

VÀ CÁCH MÀ NHIỀU NHÀ IN ĐANG THỰC HIỆN, ĐÓ LÀ:

1. Cứ cho xuất kẽm “đúng” theo file và in “đủ màu”, “đủ mực”.

2. Sau đó, rút tờ in ra và so sánh với mẫu. Nếu dư thiếu màu nào thì quay lại bộ phận chế bản hay thiết kế để tăng giảm một cách cảm tính và mò mẫm MÀ không có tính trực giác hay “tuyến tính nào”. Ví dụ như, nếu tờ in đang đánh giá là dư Cyan, thì người thiết kế mở kênh Cyan lên và giảm xuống. Lúc đó hình ảnh nhìn ở màn hình sẽ bị giảm Cyan, nhưng HY VỌNG in ra sẽ vừa đủ Cyan như kỳ vọng.

3. Và tiếp tục với vòng lặp “tử thần” đó là: Xuất kẽm lại, lên kẽm lại ở máy in, và tiếp tục in “đủ màu, đủ mực” rồi so sánh với tờ “Mẫu”.

VÒNG LẶP “TỬ THẦN” NÀY CÓ THỂ KHÔNG BAO GIỜ “TỚI HẠN” VÀ NHIỀU TRƯỜNG HỢP “BOTAY.CƠM”

" Có thể, sẽ mất rất nhiều năm để xây dựng hệ thống quản trị màu hiệu quả. Nhưng để in bài đạt tiêu chuẩn quốc tế hay phục chế bài in giống mẫu khách hàng đem đến thì có thể thực hiện ngay tức thì, nếu bạn muốn"

- Mắt Phổ Consulting -

Nếu quý doanh nghiệp có file cần in thử, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và trải nghiệm demo thực tế.

Theo dõi kênh Fanpage và Youtube của chúng tôi, để biết thêm các hoạt động liên quan đến màu sắc