Sản phẩm

I1 Pro

Previous Next Giải pháp quản lí màu chuyên nghiệp i1 cung cấp một cấp độ mới cho sự hoàn hảo của màu sắc. Giải pháp

Đọc thêm

Exact

Previous Next Đo và xác định màu sắc thông qua hệ thống mạng từ phòng pha mực đến phòng in Xrite eXact là giải pháp

Đọc thêm